Визначення оптимальних показників діяльності структурного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі інформаційної безпеки

курсовая работа

Вступ

Розглядаючи проблеми моделювання інформаційної безпеки з точки зору організації сучасних інформаційних систем, необхідно брати до уваги багато факторів. Один з аспектів проблеми повязаний з тим, що поняття інформаційної безпеки не може розглядатися відокремлено від інших складових системи безпеки. Інформація є важливим ресурсом сучасного суспільства та невідємним елементом управління будь-якої системи, у тому числі, і системи безпеки. При цьому вона сама є обєктом захисту. З іншого боку система безпеки взагалі, і інформаційної безпеки зокрема, є складною системою. Вона повинна забезпечувати оперативне реагування передбаченим та запобігання новим загрозам, пошук оптимальних рішень за умов багатофакторної невизначеності. Складно, а точніше неможливо запропонувати однозначні критерії, що визначають ефективність, надійність і стабільність будь-якої системи безпеки, що зумовлено багатьма причинами. Все це необхідно враховувати в процесі моделювання.

  • На сьогоднішній день розроблено багато моделей, що застосовуються в галузі інформаційної безпеки. Їх можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Наприклад, за природою реалізації розрізняють фізичні та математичні моделі; за характером параметрів опису моделі - детерміновані, стохастичні, нечіткі тощо; за видом залежностей, які описуються - дискретні, безперервні, лінійні, нелінійні, комбіновані; за метою створення моделі поділяють на створені з метою прогнозу та з метою оптимізації; за динамічними властивостями виділяють статистичні та динамічні моделі [1].
  • Актуальність роботи зумовлена тим, що будь-яка із запропонованих на сьогоднішній день моделей не є універсальною. Вона вирішує тільки частину проблем, визначених як пріоритетні, не враховуючи унікальність кожної системи, що знаходяться в умовах постійних змін, під впливом багатьох чинників, які часто складно не тільки описати в числах і формулах, але й визначити заздалегідь. Для вирішення цієї проблеми як методологічна основа моделювання може використовуватися теорія мяких систем.
  • Метою курсової роботи стало визначення оптимальних показників діяльності структурного підрозділу ДСНС України у галузі ІБ.
  • Делись добром ;)