Аналіз поведінки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища за різних співвідношень вхідних параметрів

курсовая работа

ВСТУП

Обєктом дослідження виступає модель динаміки ринкового середовища. Воно описує економічну систему з точки зору зміни її характеристик і властивостей.

Предметом аналізу є поведінка системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища за різних співвідношень вхідних параметрів.

Метою виконання курсової роботи є дослідження поведінки системи що описана моделлю динаміки ринкового середовища за різних співвідношень вхідних параметрів засобами економічної динаміки.

Згідно з поставленою метою можна сформулювати такі завдання до роботи:

- знайти особливі точки системи;

- визначити їх тип та стійкість на основі біфуркаційної діаграми;

- визначити їх тип та стійкість за допомогою коренів характеристичного рівняння;

- сформулювати умови стійкості системи;

- визначити точки біфуркації (якщо вони є);

- перевірити правильність результатів дослідження числовим моделюванням (побудова фазових портретів, динамічних графіків, векторних полів);

- прокоментувати результати аналізу з точки зору реальної економічної системи.

Делись добром ;)