Автоматизація процесів управління проектами в фінансово-кредитній сфері

лабораторная работа

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ З ОПТОВОГО ПРОДАЖУ АВТОМАСТИЛ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

Делись добром ;)